jan_h_appelsin_bredde_fp_sh

Din nye rådgivningspartner innen vannbransjen

iWater er en samarbeidspartner når du trenger rådgivning for innovative løsninger innen vannsektoren. Tilnærmingen er pragmatisk og målet er å bygge bedre og billigere anlegg. Med 50 år i bransjen kan du være trygg på å ha valgt riktig samarbeidspartner.

Jan Henrik Knudsen

Kontaktinfo

Navn: Jan Henrik Knudsen
epost: jhk@water.no
Telefon: 900 41 999

Om Jan Henrik

Jeg opprettet eget rådgiverselskap sommeren 2018. Tidligere har vært leder for Krüger Kaldnes, sist som forretningsutvikler med koordineringsansvar for vår del av det Skandinaviske markedet. Jeg startet eget selskap med både rådgiving og entreprenørvirksomhet i 2000. Styreformann og ansvarlig for tilbudsgiving og markedsutvikling. Selskapet JO Water AS ble i 2005 kjøpt av AnoxKaldnes AS som så senere ble kjøpt av Veolia. Tidligere har jeg vært administrerende direktør og konsernsjef i Goodtech ASA. Gjennomført omfattende restrukturering av selskapet samt gjennomført kapitalutvidelser og emisjoner. Ansvar for rapportering til Oslo Børs. Generelt har jeg vært fagansvarlig for vannbehandlingsanlegg og vannforsyning samt turn-key prosjekter. Erfaring fra faglig arbeide og ledelse samt prosjektledelse. Faglig erfaring omfattende alle typer VAR-anlegg, avløpsrenseanlegg, vannbehandling, slambehandling og renovasjon (kompostering). Erfaring med industrianlegg både for vann og avløp. Utredningsarbeider og rammeplaner for vann og avløp. Deltagelse i FOU-arbeider, nasjonalt og internasjonalt. Erfaringen dekker alle stadier i en byggeprosess, dvs. tilbudsgiving, forstudier, teknisk/økonomiske vurderinger, forprosjekt detaljprosjektering, kostnadsoverslag, utarbeidelse av anbudsgrunnlag, kontraktsforhandlinger, utarbeidelse av driftsinstruks, igangkjøring samt opplæring av driftspersonell. Foreleser på et stort antall NIF-kurs i VAR-teknikk.

Nyhet

Nytt

Nytt

Nyttig

Nyttiggjort

Det globale vannbehovet vil kreve investeringer i vann- og avløp på nærmere 800 milliarder dollar i årene frem mot 2020.

Det er omtrent like mye som man forventer vil bli investert i den globale offshoreindustrien.

Kontakt

3 grunner til å ta kontakt:

  • Rådgiving for innovative løsninger for vannsektoren
  • Pragmatiske løsninger for å bygge bedre og billigere anlegg
  • 50 år i bransjen og fortsatt nytenkende

Telefon:

900 41 999

E-post:

jhk@water.no